conductor

icon home < ARTISTS < CONDUCTOR


 
Robertas Šervenikas

로베르타스 세르베니카스 Robertas Šervenikas

 

Robertas s.jpg

1995년 상트페테르부르크 컨서바토리 졸업를 졸업하였고 합창, 오케라 그리고 교향악 지휘를 전공하였다.(블라디미르 페도토프 사사)

현재, 리투아니아 국립 오페라와 발레 극장 음악감독겸 상임지휘자로 활동하고 있다.

 

 

 

St. Petersburg Conservatory graduated in 1995. , Acquiring the choir (Doc. T. Chitrovos cl.), Opera and symphony (prof. V. Fedotov cl.) Conducting specialties. Nuo 1993 m. jis dirba su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (šiuo metu yra antrasis dirigentas), kviečiamas diriguoti Lietuvos , Šiaulių bei Klaipėdos kameriniams orkestrams . From 1993. He is working with the Lithuanian National Symphony Orchestra (now the second conductor), invited to conduct Lithuania , Siauliai and Klaipeda Chamber Orchestra . Nuo 1996 m. R. Since 1996. R. Šervenikas vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoniniam orkestrui . Šervenikas led by Lithuanian Academy of Music Symphony Orchestra . Nuo 2008 Lietuvos operos ir baleto teatro muzikos vadovas. Since 2008 Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, the musical leader. Nuo 2008 dirba valstybinėje Miuncheno operoje. Since 2008, working in the Munich State Opera.


R. Šervenikas yra kviečiamas diriguoti Izraelio Cameratai, Sankt Peterburgo filharmonijos, Slovėnijos nacionalinės operos, Rusijos valstybiniam simfoniniam,Londono Karališkosios filharmonijos, Johanesburgo (Pietų Afrikos Respublika), Porto Alegre (Brazilija), bei daugeliui kitų užsienio orkestrų. R. Šervenikas are invited to conduct the Israel Camerata, St. Petersburg Philharmonic, the Slovenian National Opera, Russian State Symphony, the Royal Philharmonic in London, Johannesburg (South Africa), Porto Alegre (Brazil), and many other foreign orchestras. Nuo 2008 m. Since 2008. R. Šervenikas kviečiamas diriguoti Miuncheno valstybinėje operoje. R. Šervenikas invited to conduct the Munich State Opera. Su įvairiais kolektyvais dirigentas koncertavo beveik visose Europos šalyse, Japonijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Brazilijoje, Izraelyje, Rusijoje. With various ensembles conductor performed in almost all European countries, Japan, South Africa, Brazil, Israel, and Russia. Jo diriguota Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje, Amsterdamo Concertgebouw, Madrido Auditorium de nationale, Frankfurto Alte Oper, Londono Cadogan Hall, Berlyno Konzerthaus, Osakos Festival Hall ir Symphony Hall, Tokijo Suntory Hall, Metropolitan Art Space, Kelno, Hamburgo, Sankt Peterburgo filharmonijos salėse. Its conductor, he has the Moscow Tchaikovsky Conservatory Great Hall, the Concertgebouw in Amsterdam, Madrid Auditorium de nationale, the Alte Oper in Frankfurt, London Cadogan Hall, the Berlin Konzerthaus, Osaka Festival Hall and Symphony Hall, Suntory Hall, Tokyo Metropolitan Art Space, Cologne, Hamburg, St. Petersburg Philharmonic halls. Maestro diriguojamuose koncertuose dalyvavo violončelininkai M. Rostropovičius, D. Geringas, M. Maiskis, trimitininkas M. André, pianistai D.Macujevas, A. Volodosis, M. Pletniovas, F. Kempfas, smuikininkai S. Chang, M. Fedotovas, J. Rachlinas, altininkai W. Christas, J. Bašmetas ir daugelis kitų. Maestro conducted concerts attended cellists Mstislav Rostropovich, David Geringas, Maisky, trumpeter M. Andre, pianists D.Macujevas A. Volodosis M. Pletnev F. Kempf, violinists S. Chang, M. Fedotov, J. Rachlin, violist W. Christie J. Bashmet and many others.