CONCERT


2020 [1월] <2020 신년음악회> 비엔나 왈츠 오케스트라

페이지 정보

본문

1월_ [2020신년음악회] 비엔나 왈츠 오케스트라 


[2020신년음악회]

비엔나 왈츠 오케스트라

Vienna Waltz Orchestra

 

 

2020. 1. 20(월) 8pm 롯데콘서트홀* 지휘 : 산드로 쿠트렐로 Sandro Culturello

* 소프라노 : 조야 페트로바 Zoya Petrova

* 발레 : 비엔나 왈츠 앙상블 Vienna Waltz Ensemble


예매 바로가기 : 롯데콘서트홀 https://bit.ly/2rOLLpa

                            인터파크   https://bit.ly/2OCFeqJ